country logo Foreign Missions
of Norway

Stipend for norske kunstnere

Stipend til Norske Kunstnere

Her kan du finne informasjon om forskjellige stipend som norske kunstnere kan søke.

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon og arbeider med publisering, informasjon og promotering av norsk musikk i alle sjangere. Her kan du som artist søke reisetilskudd til internasjonale konserter og eksport- og næringsrettede tiltak. 

www.musicnorway.no 


FFUK - Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. 

www.ffuk.no

Honorary Consul Susan Meyer
Susan Meyer is Honorary Consul in Chicago

Susan Meyer is the Honorary Consul in Chicago