country logo Foreign Missions
of Norway

For Nordmenn

For informasjon til nordmenn, vennligst klikk her


Hvis du ønsker å bli satt på konsulatets liste over nordmenn i Midtvesten, klikk her. 

Honorary Consul Susan Meyer
Susan Meyer is Honorary Consul in Chicago

Susan Meyer is the Honorary Consul in Chicago