country logo Foreign Missions
of Norway

For Nordmenn

For informasjon til nordmenn, vennligst klikk her


Hvis du ønsker å bli satt på konsulatets liste over nordmenn i Midtvesten, klikk her. 

Honorary Consul Eivind J. Heiberg
Eivind J. Heiberg is Honorary Consul in Minneapolis

Eivind J. Heiberg is the Honorary Consul in Minneapolis